Lista på produkter efter tillverkare Jaeger

Elsatsadapter 13- till 7-polig

Adapter som passar 13-polig elkabelsats och gör det möjligt att koppla in en 7-polig kontakt.

Elsatsadapter 7- till 13-polig

Adapter som passar 7-polig elkabelsats och gör det möjligt att koppla in en 13-polig kontakt