Varför utförs inte alla monteringar?

Vi försöker alltid att färdigställa monteringar som finns bokade hos oss. Tyvärr är inte förutsättningarna tillräckligt bra för att vi ska kunna få jobbet gjort till en rimlig kostnad för er som konsument. Man brukar säga att var 10:e monteringsminut är EN trasig skruv ifrån att bli ett tre dagars jobb med ständigt ökande kostnader för er som konsument till följd.

Vid varje påbörjad montering görs en uppskattning kring kvalité och skick på fordonet för att göra en bedömning ifall vi kommer kunna fullfölja monteringen utan extra kostnader för er som kund. Vid första anblick kan allt se bra ut, men när man börjar plocka i det så får man ständigt nya överraskningar och omvärdera beslutet. Detta är oberoende av årsmodell utan handlar helt och hållet om hur bilen blivit vårdad.

Under arbetets gång görs nya bedömningar och går inte dessa att lägga till grund för en montering med fullgott resultat så tvingas vi avbryta för att inte orsaka er som kund oskäliga extrakostnader.

Det handlar väldigt sällan om själva krokens fastsättning eller förankringspunkter för materialet utan om vägen till att kunna montera dit kroken som är avgörande.

Vi kan alltid få bort delarna som behövs för att kunna montera dit den blivande kroken, men om förutsättningarna är så dåliga eller obefintliga att vi inte kan återmontera bilens ordinarie utrustning igen går detta hand i hand med skenande kostnader för er som kund.

Can-Bus, specifik vs OEM?

UniCan är idag vår mest installerade el sats. Elsatser liknande denna finns i överflöd på marknaden men endast en bråkdel av dessa följer bransch standarden och uppfyller EU:s hårda krav på funktionalitet och kompatibilitet. Den UniCan produkt som levereras av oss fungerar och är godkänd att installera på alla europeiska bilar och passar till 100% av alla bilar med analoga positiva signaler för styrning av belysningen på bilen. Den jobbar utifrån principen att den skapar ett eget nätverk utanför bilens egna komplexa och digitala nätverk och på så vis skapar den inga konflikter med bilens ordinarie elektronik. Man kan med väldigt förenklade ord beskriva och jämföra det med att installera ett extraljus eller led ramp på dagens komplexa bilar. Allt material som vi tillhandahåller erhåller också ISO certifiering vilket innebär att funktionssäkerheten på produkterna är mycket hög vid rätt hantering och installation.

Specifik installation innebär inte att det är OEM (Original Equipment Manufacturer) som installeras på bilen. Det innebär inte heller att den har exakt samma funktioner som OEM erbjuder. Specifikt system innebär i praktiken att styrningen kommunicerar med bilen digitalt i stället för analogt och tack vara den digitala integrationen med bilen får man tillgång till många fler funktioner än vad UniCan kan erbjuda. När tillverkaren utvecklat ett gränssnitt till styrningen är det först och främst för att få de funktioner som är lagstadgat att kommunicera och sedan läggs ytterligare funktioner till för att efterlikna OEM utan att bryta patenteringen som biltillverkaren har på produkten och ändå erbjuda er som konsument ett prisvärt alternativ till originalverkstadens prislista. På grund av språk och krypteringsklass i bilarnas mjukvara kan de funktioner som produkten kan leverera skilja sig mycket från tillverkare, bilmodell och årsmodell.