Reklamation & garanti

När du handlar hos dragkrokexperten.se har du enligt Konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt. Utöver den lagstadgade reklamationsrätten lämnar Dragkrokexperten garanti på alla varor, i normalfallet 5 år om inte annat anges. Reklamations- och garantirätt kan inte överlåtas. Reklamationsrätten omfattar ursprungliga fel men inte fel som uppkommit på grund av normalt slitage. Med den utökade garantin förbinder sig Dragkrokexperten att ombesörja att varan fungerar felfritt under hela garantitiden. Dock inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt, genom onormalt slitage eller att varan har ändrats från sitt ursprungliga utförande. För verkstadstjänster garanterar Dragkrokexperten resultatet av arbetet i 5 år efter det att uppdraget har avslutats, dock inte för fel som uppkommit genom att genom onormalt slitage eller att något ändrats från sitt ursprungliga utförande. Vid fel av sådan karkaktär att det kan härledas till Dragkrokexperten, står Dragkrokexperten för eventuella omkostnader i anslutning till avhjälpande av felet. Dessutom kommer Dragkrokexperten debitera kostnader för undersökning av fordonet orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, eller där felet orsakats av kunden genom felaktig användning eller misskötsel, 750 kr per påbörjad timme.

Reklamera en produkt

För att påbörja ett reklamationsärende ska det mejlas till reklamation@dke.se.

Vi kan inte handlägga reklamationer som meddelas via telefon. Orsaken är att reklamationsärenden vanligtvis innebär att vi behöver se bilder på felet, samt i många fall diskutera en lösning med våra tekniker och tillverkaren innan vi kan återkomma med den bästa lösningen på problemet.

För så kort hanteringstid som möjligt skall mejlet innehålla:

  • Order nr och mejladress
  • Bilder på den felaktiga produkten
  • Beskriv orsak till reklamtion så detaljerad som möjligt

Reklamera en montering

För att påbörja en returhantering ska den mejlas till reklamation@dke.se. Vi kan inte handlägga reklamationer som meddelas via telefon. Orsaken är att reklamationsärenden vanligtvis innebär att vi behöver se bilder på felet, samt i många fall diskutera en lösning med vår verkstad och tekniker innan vi kan återkomma med den bästa lösningen på problemet.

För så kort hanteringstid som möjligt skall mejlet innehålla:

  • Registreringsnummer, bokningsnummer eller kvitto
  • Bilder/video på felet
  • Beskriv orsak till reklamtion på monteringen så detaljerad som möjligt

Transportskador

Om du ser att varan är skadad vid leveranstillfället så anmäl det direkt till ansvarig transportör. Om du upptäcker att varan är skadad när du packar upp den så anmäler du den till oss genom att mejla till reklamation@dke.se. Detta ska göras snarast möjligt, dock senast fem dagar från mottagningsdatum.

Bifoga ett foto på transportskadan samt ordernummer och mejladress för att förkorta hanteringstiden.

Dragkrokexperten kommer omgående skicka en ny vara kostnadsfritt och ansvara för reklamationsprocessen med berörd speditör.

Bokningsvillkor för verkstadstjänster

Retunera en vara

För att retunera en vara ska det mejlas till retur@dke.se.När du fått din förfrågan godkänd skickar vi ut en retursedel till din mejl (kolla skärpposten om den inte hamnar i inkorgen). Upphätmning av ditt returgods bokar du via Bring 0770-113300. Väger paketet under 19kg lämnas paketet in på närmsta Bring ombud.

Mejlet ska innehålla:

  • Order nr och mejladress
  • Artikelnummer på varan
  • Returorsak

Utbetalning av retunerad vara

En återbetalning sker efter att varan inkommit till Dragkrokexperten samt att varan anses vara i nyskick. Återbetalningen sker till ditt valda betalsätt vid köpet av varan.

Hur hanterar vi din reklamtion?

När felets art och omfattning fastställts kommer varan att behöva skickas tillbaka. Du kommer få en returfraktsedel som du använder när du skickar tillbaka varan. Är det en tjänst som behöver åtgärdas kommer en supportid bokas in i någon av Dragkrokexpertens verkstäder. Vid ett giltligt reklamationsärende har du rätt att få fraktkostnaderna betalda. Skulle reklamationsärendet inte vara giltligt debiterar Dragkrokexperten för faktiska kostnader (fraktkostnad tur och retur). Vid tjänst kommer Dragkrokexperten debitera kostnader för undersökning av fordonet orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, eller där felet orsakats av kunden genom felaktig användning eller misskötsel, 750 kr per påbörjad timme. För varor som skickats till Dragkrokexperten utan att ett Garanti- och reklamtionsärende initierats eller som inte hämtats ut efter att fel åtgärdats kvarstår eventuella betalkrav.

Ångra mitt köp

Enligt distansavtalslagen (2005:59) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning förutsatt att du inte ingått avtalet i någon av Dragkrokexpertens lokaler. Vill du utöva din ångerrätt skicka ett meddelande till kontakt@dke.se där det tydligt framgår att du vill ångra ditt köp. När vi hanterat ditt ärende får du tillbaka en returfraktsedel som du använder för att utan dröjsmål (senast inom 14 dagar) returnera varan. Köparen är skyldig att bekosta returleveransen och säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen senast 14 dagar efter det att varan fåtts i retur. Kom ihåg att spara eventuellt kolli-id så att försändelsen blir spårbar samt kvittens vid inlämnandet.

Det är även möjligt att ladda att ladda ner en ångerblankett hos konsumentverket. Fyll i den och skicka den till Karlsrovägen 60 30241 Halmstad eller bifoga den i ett mejl till kontakt@dke.se. Du kan ladda ner konsumentverkets blankett här.

Returhantering

En återbetalning kan ske efter att varan inkommit till Dragkrokexperten och dess skick kontrollerats och befunnits vara i nyskick. Avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning kommer att göras till följd av att du hanterat varan mer än nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion

Återbetalning

Har du betalt via Klarna sker återbetalningen till ditt valda betalsätt, antingen faktura, direktbetalning, delbetalning eller kortbetalning. Det kan ta upp till 10 bankdagar innan Klarna genomfört din återbetalning. Oftast går det snabbare än så. För företag och vid fakturabetalning skapas en kredit.