Parter

Dessa köpvillkor gäller mellan dig som konsument (Köpare) och BilX Nordic AB (Säljare).

Information om BilX Nordic AB

Org nr: 556861-0256

Adress: Karlsrovägen 60, 302 41 Halmstad

växel: 0700-10 10 00

e-post: kontakt@dke.se

För att kunna handla på dragkrokexperten måste du ha rätt att ingå avtal. Dessa vilkor gäller när du handlar som konsument. För företag tillämpas den svenska köplagen (1990:931)

Köpare benäms i köpvillkoren nedan som "du" och säljare som "vi" eller "Dragkrokexperten".

Beställning

Vid beställning av varor eller tjänster på dragkrokexperten.se ingår du ett avtal när du bekräftar beställningen i Dragkrokexpertens onlinekassa. Dragkrokexperten skickar en orderbekräftelse med e-post eller SMS till de kontaktuppgifter du angett.

Vid uppenbara felaktigheter (exempelvis pris) förbehåller sig Dragkrokexperten rätten att korrigera beställningen. Detta är att anse som ett nytt avtalserbjudande och du kan avbryta din beställning om du är missnöjd.

Aktuellt lagersaldo för varje vara finner du i webshoppen. Om din beställning inte kan levereras på grund av avikelser i lagersaldot kontaktar vi dig och du kan välja att ändra eller avbryta beställningen.

Dragkrokexperten förbehåller sig att ensidigt avbryta din besällning i de fall då varan är slutsåld hos underleverantör.

Vid oförutsedda händelser, Force Majure, som ligger utanför Dragkrokexpertens kontroll (exempelvis naturkatastrofer, krig, strejker, pandemier osv.) förbehåller vi oss rätten att avbryta din beställning.

Priser och betalning

Priset för varje vara och tjänst anges inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. För företag anges pris exklusive moms.

Varor förblir Dragkroksexpertens egendom tills dess full betalning mottagits.

Dragkrokexperten använder Klarna för att hantera betalningar. Som konsument kan du välja mellan fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och direktbetalning. Företag kan välja mellan fakrurabetalning och kortbetalning. Klarnas fakturor har en förfallotid på 14 dagar.

Fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du på https://www.klarna.com/se/villkor/

Leverans

Valt leveranssätt anges på orderbekräftelsen och produkterna anses levererade när du har dem i din besittning.

Leverans sker i enlighet med de personuppgifter som anges i samband med beställningen. Om det visar sig att uppgiterna inte är korrekta är det utom Dragkroksexpertens ansvar.

Reklamation

När du har mottagit din vara är det viktigt att du kontrollerar att den inte blivit skadad under leveransen, att det är rätt vara eller att den inte har fel och brister.

Du har rätt att reklamera en vara som har fel och brister inom skälig tid, dock högst tre år. Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte fel som uppkommit på grund av normalt slitage.

Reklamation sker med fördel via melj till reklamation@dke.se. Tänk på att bifoga kontaktinformation, bilder, kvitto och information om hur felet uppstått.

Dragkrokexperten förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand ny leverans och i tredje hand återbetalning.

Garanti

Dragkrokexperten lämnar garanti på alla varor, i normalfallet 5 år om inte annat anges.

Garantitiden räknas från kvittots datering.

Dragkrokexperten ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt eller genom onormalt slitage. Varan får ej heller ha ändrats ifrån sitt ursprungliga utförande.

Garantiärenden hanteras genom att mejla till reklamation@dke.se. Bifoga kontaktinformation, kvitto och ärendebeskrivning.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen (2005:59) har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning förutsatt att du inte ingått avtalet i någon av Dragkrokexpertens lokaler. Understiger beställningens totala värde 400 kr saknas ångerrätt.

Vill du utöva din ångerrätt skicka ett meddelande till kontakt@dke.se vari det tydligt framgår att du vill ångra ditt köp. Bifoga kvitto, ordernummer samt kontaktuppgifter.

Du får då tillbaka en returfraktsedel som du använder för att utan dröjsmål (senast inom 14 dagar) returnera varan. Köparen är skyldig att bekosta returleveransen och säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen senast 14 dagar efter det att varan fåtts i retur.

Kom ihåg att spara eventuellt kolli-id så att försändelsen blir spårbar samt kvittens vid inlämnandet.

Avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning kommer att göras till följd av att du hanterat varan mer än nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion.

Bokningsvillkor för verkstadstjänster

Allmänt

Följande villkor gäller vid beställt arbete samt vid inlämning av fordon hos våra verkstäder. Villkoren. Dragkrokexperten följer ARN (Allmänna reklamationsnämnden) samt MRF(Motorbranchens riksförbund) allmänna regler och rekommendationer. Besiktning av arbetet utförs av Dragkrokexperten och räknas ej som officiell besiktning Vi rekommenderar att arbeten även besiktigas hos Svensk Bilprovning AB.

Specifikation

Beställt arbete specifieras i Dragkrokexpertens onlinekassa. Priset baseras på att bilen är i gott skick och i standardutförande om inte annat avtalats. Om arbetet inte kan slutföras på grund av fordonets skick förbehåller sig Dragkroksexperten rätten att debitera kunden för påbörjat arbete med ordinarie timtaxa, 750kr/tim ex moms.

Garanti & Reklamation

Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 5 år efter det att uppdraget har avslutats.

Vi ansvarar inte för fel som uppkommit genom att genom onormalt slitage eller att något ändrats från sitt ursprungliga utförande.

Är det utförda arbetet felaktigt och/eller har materialet fel och brister är det viktigt att du reklmerar felet.

Garanti & reklamationsärenden görs hos Dragkrokexperten på mejl reklamation@dke.se

Vid fel av sådan karkaktär att det kan härledas till Dragkrokexperten, står Dragkrokexperten för eventuella omkostnader i anslutning till avhjälpande av felet. Dragkrokexperten har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, eller där felet orsakats av kunden genom felaktig användning eller misskötsel.

Betalning

Se stycket priser och betalning för betalsätt.

Vid extra utfört arbete tillkommer timdebitering med 600kr/tim ex moms. Om inget annat avtal ingåtts skall inlämnat fordon hämtas upp innan verkstaden stänger för dagen. Därefter körs fordonet in i verkstaden och lämnas ut nästkommande vardag kl 08:00.

Avbokning

Du bokar av din tid via telefon: 0700 10 10 00, se avbokningsregler nedan. Om du har en tid bokad och inte har möjlighet att komma är det viktigt att du avbokar den i tid. Vi tar inte emot avbokningar via e-post.

Avbokningsregler:

Sker

avbokning 6+ arb.dagar innan är den kostnadsfri.

avbokningen 3-5 arb.dagar innan debiterar vi 400kr.

avbokningen 1-2 arb.dagar innan debiterar vi 750kr.

ingen avbokning eller avbokning samma dag debiterar vi 20% av beloppet.

Ombokning

För att ändra din bokade tid sker det via telefon: 0700 10 10 00, se ombokningsregler nedan. Om du har en tid bokad och inte har möjlighet att komma är det viktigt att du ombokar den i tid. Vi tar inte emot ombokningar via e-post.

Ombokningsregler:

Sker ombokning 1-2 arb.dagar innan debiterar vi 750kr.

Tilläggsarbete

I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden utföra tilläggsarbete om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av ursprungspriset dock högst 3 000 kr.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att fordonet är i gott skick och att skador och fel är dokumenterade innan det överlämnas till verkstaden. Dragkrokexperten ansvarar ej för kundens tillhörigheter.

Det är kundens ansvar att se till att fordonet tömts på tillhörigheter som kan försvåra arbetet, dessa inkluderar bl.a bilbarnstol, hundkoja, packning samt övrig utrustning som försvårar arbetet.

Dragkrokexperten förbehåller sig rätten att debitera kunden för nödvändig urplockning av tillhörigheter för att arbetet ska kunna påbörjas.

Om inte annat avtalats är kunden ansvarig för att beställt arbete och material får lov att utföras/monteras på fordonet. Vid montering av dragkrok på fordon med parkeringssensorer frånskriver Dragkrokexperten sig ansvaret att dragkulan inte ger utslag.

Personuppgifter

Dragkrokexperten kommer behandla dina personuppgifter vid köp av oss. För mer information om Dragkokexpertens behandling av personuppgifter se vår integritetsskyddspolicy.

Tvister

I första hand ska parterna vid tvist försöka göra upp i godo. Går det inte kan du alltid få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Du kan anmäla tvisten på deras hemsida.

Vi förbinder oss att följa ARNs beslut.